Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Пољопривреда и екологија

Еколошки пројекти општине

Алексинац

 

 

 

 

  Програм "Очистимо Алексинац"
Територија општине Алексинац одликује се изузетном разноликошћу рељефа и бројним природним лепотама. На жалост, лепоту алексиначког крајолика у појединим сегментима битно угрожавају значајни еколошки проблеми чије решавање мора бити један од приоритета сваке комуне која жели да буде доживљена као значајан, организован и пословно поуздан партнер. Никакве презентације, рекламе и говори не могу да поправе жалостан утисак који остане после само једног проласка поред отворених депонија са којих лете хартије, кесе и сваки други отпад. У Алексинцу се оне налазе, по правилу, као редовни украс главних туристичких праваца (према Бовну или према Липовцу нпр.) .

У Алексинцу је само 3% територије покривено организованим уклањањем отпада. Алексинац нема, адекватно решено ни уклањање биолошког отпада (угинулих животиња), а о руковању са стајњаком не постоји довољно знања код пољопривредника.

 

 

Не постоји, такође, ни евиденција нити било какав увид у начин употребе хемикалија у пољопривреди (инсектицида, пестицида, хербицида и др).

Општина Алексинац је последњих година предузела и предузима конкретне мере да у оквиру својих могућности почне да решава и реши ове проблеме. Осим комуналних акција, потребно је, међутим, предузети и низ акција на подизању укупне свести становништва о значају решавања овог проблема, који, осим што угрожава безбедност и здравље становништва, додатно на најдиректнији начин угрожава и пословни имиџ заједнице.