Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

 • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Модел уговора о вештачком осемењавању

Фонд за развој пољопривреде - архиваФонд за развој пољопривреде Алексинца основан је у фебруару 2002. године

Активности у 2008.     2009. / Изложба 2009.    2010. - Конкурси  

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ >>>

 

Расписан Јавни позив за доделу средстава за субвенционисање чувања квалитетних приплодних женских грла говеда из програма вештачког осемењавања

22. јул 2013.

Право пријаве на конкурс има физичколице-носилац регистрованог пољопривредног газдинстава на територији општине Алексинац.

Овим конкурсом предвиђена је додела средстава за женско приплодно грло рођено у 2013. години које потиче од уматичене мајке осемењене биком из програма вештачког осемењавања крава на територији општине Алексинац у 2012 и 2013. години, које се чува за увећање основног стада. Субвенција се добија за грло које је одгајено на сопственом газдинству или купљено на територији општине Алексинац >>>

Расписан Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације

10.мај 2013.


Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства у виду набавке нове опреме и то:

 

1. Системи и опрема за наводњавање

 • пумпе за наводњавање

 • агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон)

 • системи за наводњавање вештачком кишом, тифони ( цеви за довод воде, разводне цеви, распрскивачи)

 • системи за наводњавање „кап по кап“ ( разводне цеви, латерале, спојнице,филтери, уређаји за убризгавање минералних ђубрива и вентили)

2. Опрема за заштиту биљака од корова, болести и штеточина

 • прскалице

 • атомизери

3. Механизација за обраду и предсетвену припрему земљишта

 • плугови

 • тањираче

 • сетвоспремачи

 • шпартач

 • расипач вештачког ђубрива

4. Механизација за сетву и садњу

 • пнеуматске сејалице за сетву ратарских и повртарских култура

 • сејалице за сетву стрних жита

 • садилице за садњу расада повртарских култура

5. Машине и опрема за убирање плодова

 • вадилице за поврће

 • тракторске прикључне машине за кошење као и за превртање и скупљање сена

 • самоходне мотокосачице са бензинским и дизел моторима

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

Право на коришћење подстицаја немају запослени у општини Алексинац и друга лица чије би коришћење подстицаја било у супротности са законом.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције.

Подстицаји за инвестиције из ове одлуке могу се остварити по кориснику подстицаја у максималном износу од 100.000,00 динара. >>>

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА за конкурс >>>

 

Расписан Јавни позив за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством

31. мај 2013.

 

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства која се баве пчеларством у виду набавке нове опреме и то за:

 

1. набавку свих типова кошница

2. набавку делова кошница за све типове кошница (рамови, наставци, пуне подњаче, мрежасте подњаче, подњаче са сакупљачем полена, сакупљачи полена, поклопне даске свих врста, кровови)

3. набавку опреме за пчеларење (канте за мед – пластичне са HACCP сертификатом, канте за мед прохромске, центрифуге свих врста, електрични отклапачи саћа, сталак за отклапање рамова, топионици воска)

 

Право на коришћење подстицаја под условима утврђеним овим конкурсом има физичко лице-носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији општине Алексинац.

----

РАНГ ЛИСТА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА КОЈА СЕ БАВЕ ПЧЕЛАРСТВОМ

 

Расписан Јавни позив за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства

10 мај 2013.

 

Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац расписао је Јавни позив за подстицајна средства за инвестиције у пољопривредна газдинства за набавку нове опреме и механизације.

Право на коришћење подстицаја остварује се за инвестиције у пољопривредна газдинства у виду набавке нове опреме и то система и опреме за наводњавање, опреме за заштиту биљака од корова, болести и штеточина, механизације за обраду и предсетвену припрему земљишта, механизације за сетву и садњу, као и машина и опреме за убирање плодова.

Подстицаји за инвестиције утврђују се у износу од 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције, а у максималном износу од 100.000,00 динара по кориснику. Подстицаји се додељују као наменска и бесповратна средства, за опрему купљену од 01.01. до 28.06.2013. године.

Захтев за доделу подстицаја доставља се преко писарнице Општинске управе од 7-15 часова, а насловљено на Одсек за пољопривреду-Фонд за развој пољопривреде општине Алексинац, Књаза Милоша 169.

 

Конкурс је отворен од 10.05.2013. године до 28.06.2013. године.