Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Фонд >

Активности у 2008. години


Реализација Програма Фонда за 2008. годину је почела крајем фебруара месеца расписивањем конкурса за доделу кредита регистрованим пољопривредницима за набавку приплодних оваца расе Wиртенберг.

Јавио се већи број пољопривредник, али је комисија Фонда предложила управном одбору Фонда осам кандидата. Кредите су су добили мештани следећих села: Лознац, Суботинац, Мозгово, Глоговица, Вукашиновац, Д.Крупац, а кандидати су добили од 10 до 35 грла.

Запажања: Програм кредитирања овчарске производње је почео пре шест година и до сада је одобрено укупно седамдесетак кредита, али очекивани резултати још нису задовољавајући.

Имајући у виду да је овчарска производња до двехиљадите потпуно замрла и да није постојало газдинство са више од неколико грла оваца углавном за своје потребе. Садашње стање на терену је далеко боље, али је даље приметно да пољопривредници не повећавају своја стада и да им је овчарство допунска делатност.

Решавање овог проблема је могуће само јачањем удружења одгајивача , које постоји, али које за сад не успева да се озбиљније позабави пласманом јагњади.

За поменути програм кредитирања овчарства Фонд је ангажовао близу 2.000.000 динара.

Програм субвенције вештачког осемењавања крава плоткиња се реализује пуне три године и сасвим сигурно ,по резултатима са терена,оправдава ангажована средства Фонда.

Комисијски одабир најбољих европских бикова, чије семе ветеринари са наше територије користе за вештачко осемењавање, даје одличне резултате.Проценат тешких тељења је све мањи, а добијене јунице су све квалитетније,тако да грла која дају преко 25 литара млека више нису реткост.

Запажања: Примена овог програма односи скоро половину буџета Фонда, а нема много
оправдања за мале
произвођаче (једна,две,три краве).Добијена женска грла не би требало да одлазе са нашег терена, али је то готово немогуће контролисати. Уложена средства у програм суфинансирање вештачког осемењавања су за 2008-год.око 6.500.000 дин.

У воћарској производњи Фонд је уложио око 350.000 дин. А финансирана је набавка
сертификованог безвирусног садног материјала. Пољопривредници су добијали 50%вредности садница бесповратно. Такође је подељено око 2500 живића јагода сорте ,зенга зенгана. Живићи су увежени из Холандије и сигурно су један од најквалитетнијих живића у Србији.

На предлог друштва пчелара Алексинца Фонд је финансирао набавку препарата APIGUARD против варое. Овом набавком је покривено 60% свих пчелињих друштва која се гаје у Алексицу. Износ средстава 600.000 дин.


За унапређење производње лековитог биља уложено је 400.000дин.


Ловачка удружења су од Фонда добила 500.000 дин. за набавку ловне дивљачи (зец,фазан)


У прошлој години Фонд је
за помоћ задругама и удружењима, као и за организовање едукације пољопривредника уложио 300.000 дин. Са поменуте позиције финансирана је и посета сајмовима и изложбама.

У 2008-ој години Фонд није реализовао позицију суфинансирање камата код пословних банака, за набавку пољо механизације,трактора, јер банке нису биле заинтересоване за поменуте аражмане са Фондом.


Израда стратегије руралног развоја је, започета у прошлој години, али се та обавеза преноси у 2009,због обимности и озбиљности пројекта.