Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

 • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

 

Центар за рурални развој општине Алексинац

 

После првог циклуса најинтензивнијих активности Руралног центра који је почео 01. 09. 2008. и успешно завршен 28.02.2009. и накнадног периода од 01.03.2009. године до 14.04.2009. који је протекао у свакодневном раду са бројним фармерима у представљању нових уредби Министарства и који финансијски никада није надокнађен Центру, и после прекида рада центара на основу Уредбе Министарства, Министарство је у августу 2009. ипак позвало руралне центре да наставе рад, али са средствима која су била значајно мања него предходна и потпуно недовољна за нормалан рад. Покушавајући да реши проблем финансија Министарство је позвало општине да финансијски помогну рад центара. Општина Алексинац није изашла у сусрет овом захтеву тако да је Рурални центар Алексинац од 14.04. 2009. практично престао са радом, a са губитком просторија у општини, 22.12.2009., су и формално до даљег престале све активности.

 

Полазећи од изванредног значаја који политика руралног развоја има за укупни развој и координацију активности у области руралног развоја општина у Нишком региону, чланови Удружења ће обезбедити даље активности у овој области оквиру својих могућности тражећи одрживе организационе моделе рада.

Активности у области руралног развоја наилазе на значајне тешкоће свуда у Србији, али се оне не смеју зауставити јер од њих суштински зависи судбина наших села. Главни разлог тешкоћа на које наилазе активности у области руралног развоја су, осим недостатка пара и погрешан концептуални приступ организацији мреже за рурални развој, као и потпуна формализација рада без јасних циљева и рокова, неусаглашеност са саветодавним активностима регионалних и посебно локалних саветодавних служби и, коначно, некомпетентност појединих локалних координатора.

 


Циљеви рада на руралном развоју


 • Обезбедити приступ информацијама од значаја за руралне средине о политици развоја пољопривреде и села, као и другим државним и европским политикама од значаја за рурално становништва
 • Обезбедити стално информисање и демонстрирање добрих пракси и успешних иницијатива широм Србије, ради стицања знања и подстицаја креативности и нових идеја за искоришћавање и развој постојећих потенцијала за рурални развој на локалном нивоу.
 • Обезбедити пуну равноправност свим руралним срединама општине у смислу коришћења средстава из Фонда за развој пољопривреде.
 • Обезбедити континуирану и одрживу подршку невладином сектору ангажованом на проблемима развоја села са социјалног, економског и еколошког аспекта.
 • Обезбедити стално усавршавање учесника у процесима руралног развоја и унапређење система њеног функционисања, кроз разноврсну едукацију у области методологије рада и спровођењу појединих пројеката од општинског и регионалног значаја.

Услуге за сеоско становништво

 • Упознавање са европским стратегијама и активностима Министарства пољопривреде.

 • Упознавање са програмом подстицајних мера општине и Министарства пољопривреде

 • Едукација и обука за савремене облике производње

 • Информисање о европским активностима у области пољопривреде и руралног развоја.

 • Помоћ приликом конкурисања за средства из општинског Фонда за развој пољопривреде и аграрног буџета Републике Србије

 

 

Презентација подручног центра за период

01.09.2008. - 14.04.2009

 

Уводне напомене

Трибине

Лична карта села

_____________________________________

 • Истраживање проблема и потреба сеоског становништва и предлагање мера општини и другим заинтересованим субјектима.
 • Подстицање локалних иницијатива за побољшање конкурентности и квалитета живота.
 • Помоћ у припреми и реализацији развојних пројеката


Развојни циљ руралног развоја подразумева убрзање и уједначење развоја руралних средина у општини и региону, кроз ангажовање, изградњу и унапређење капацитета локалне заједнице и кроз обезбеђење двосмерног протока информација између централног и локалног нивоа.


У свом раду чланови групе за рурални развој ће сарађивати са локалним Фондом за развој пољопривреде, пољопривредним стручњацима и свим надлежним службама које за предмет свог рада имају развој руралних подручја Алексинца.


Групу за рурални развој, треба накнадно и формално организовати као невладино удружење, у оквиру кога ће сви заинтересовани субјекти и чланови из општине и региона, моћи да помогну пољопривредницима нашег краја и целог региона, посебно младима који желе да остану на селу и обезбеде себи добру зараду и трајну егзистенцију, да дефинишу проблеме, и да покрену њихово решавање.


 

 

Едукација:

Партиципативни рад на идентификацији могућности и приоритета у руралном развоју локалне заједнице