Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

Рурални АЛЕКСИНАЦ >

 
AgroVetManagement Project
 
 

Упоредно: прираст становништва и инвестиције у региону (кликни на слику)

 
 

Упоредно: површина, број становника, друштвени производ (кликни на слику)

Премаподацима Републичког завда за статистику; Општине 2006

 
 
 
 
 
 
Подаци Републичког завода за развој
 
 
Уз график о оствареним инвестицијама у нашем региону

The traditional rural–urban compact, now almost ten thousand years old, whereby the countryside sent products and people to the city in exchange for the city's products, services and governance is not working anymore. The rural population is increasingly marginalized and natural environments are increasingly destroyed. A new rural–urban compact needs to arise where cities acknowledge and pay for environmental sustainability. In this new rural–urban compact there would be more employment opportunities and more income coming to the rural areas, and the cities would benefit from a sustainable supply of rural products and ecosystem services provided by restored rural environments. This paper describes why this is important and provides several ideas on how to implement programs.

Традиционални споразум између села и града, који је стар хиљадама година, и по коме село шаље своје производе и људе граду у замену за градске производе, услуге и управљање – више не функционише. Сеоско становништво све је више маргинализовано, а природна средина је све више разорена. Потребан је нови споразум села и града по коме град признаје и плаћа за одрживост природне средине. По том новом споразуму села и града било би више могућности за запошљавање и веће приходе у руралним срединама, а градови би добили трајно снабдевање руралним производима и бољу природну средину која долази од (еколошки) обновљене руралне средине.”

Часопис Еколошка економија 15. 05. 2007, - прилог Пабла Гутмана о потреби промене односа између села и града у будућности

Ecological Economics – Volume 62, issues 3-4, pp. 379-772 (15 May 2007) - ‘Ecosystem services: Foundation for a new rural-urban compact’, by Pablo Gutman, pages 383-387;