Рурални АЛЕКСИНАЦ   AVM Project

Садржај сајта

  • Почетна

___________________

_____ AVM P _____

Актуелности

Рурални развој

Пословни портал

Удружења

Eдукације

Остало

Контакт

 

Развојни пројекти општине Алексинац


 
 

 

 

 

Програм

LEDIB

Пројекат

EXCHANGE

pdf 

 

 

 

На територији општине Алексинац око 55,8 % становника живи у руралним насељима, али само 20% живи искључиво од пољопривреде и само за 13% (од укупног броја становника), т.ј. 31% од од укупног броја активног становништва, пољопривреда је и једино занимање. У ову статистику не улази значајан проценат радно активног становништва које је опредељено за друге врсте занимања, али и даље производи значајне количине пољопривредних производа за своја домаћинства и за локална тржишта. То значи да су живот градских и руралних насеља, као и развојни процеси у њима потпуно испреплетани и зависни једни од других. У том смислу је непходан је синхронизовани рад на  пројектима у обе групе насеља.